GRIP™ CONCEPT is een geregistreerd trademark in het Benelux Merkenregister onder depot nummer 1362665. Alle rechten van ons concept, waaronder auteursrechtelijke bescherming van de online web-teksten zijn beschermd en gedeponeerd bij ons notariaat. Deze vallen automatisch onder de Auteurswet.

Het kopiëren van het concept, de merknaam, teksten, afbeeldingen of logo’s is ten strengste verboden. De IP-rechten worden actief gemonitord door een specialistisch bureau. Mocht u vragen hebben over een samenwerking met GRIP™, neem dan contact op met Arvid Buit via arvid@grip-concept.nl