6 april van 09.00 tot 15.00 uur

Dit jaar trainen wij voor stichting Down, waarvan een deel van de opbrengst naar de stichting gaat en een deel naar Marcel, lid van GRIP, voor het aanpassen van zijn woning. Hij heeft een dochter van bijna 4 jaar met het syndroom van Down.
Wij willen 6 uur gaan trainen om zoveel mogelijk geld in te zamelen.
Ook jij kan mee trainen lid of geen lid, laat je sponsoren door vrienden, familie, kennissen enz., meld je aan in de zaal bij Fred of mail naar post@grip-concept.nl voor een sponsorformulier. Doneren kan ook op rekeningnummer NL 56 INGB 0004 2899 04 t.n.v. GRIP Concept o.v.v. sponsoractie 2019.