Vrijdag 19 april (Goede vrijdag) is er gewoon les.

Maandag 22 april (2de Paasdag) is er geen les.

Vrijdag 26 april komen de jeugdlessen te vervallen.
De ochtendlessen gaan gewoon door.